.

2- آیا مسئولیت بار تا انتهای زمان حمل و تحویل در گمرک و یا درب مقصد با شرکت شما است؟

پاسخ: از نظر قانون حمل، قوانین ایرلاین ها و سایر مراجع ذیصلاح، شرکت فورواردر مسئول تحویل بار در سلامت کامل و با بسته بندی استاندارد به شرکت هواپیمایی می‌باشد. صدور بارنامه و تحویل بار به شرکت کریر(ایرلاین) نشان دهنده سلامت و وجود محموله در آن زمان است که پس از آن شرکت هواپیمایی مسئول مراقبت از محموله و سلامت بار می‎‌باشد.

در صورتی که ترم حمل EXW  و یا ترمی از نوع ِD باشد، شرکت فورواردر مسئول مراقبت و سلامت بار مشتری به هنگام عملیات حمل از درب مبداء و یا تحویل به درب مقصد است. 

با وجود صلب مسئولیت و تعهد از عهده شرکت فورواردر، ما وظیفه خود می‌دانیم تا به عنوان حامی و طرف مشتری تا آخرین نفس و تا برآورده شدن حق شما تمامی سعی و کوشش خود را به کار ببریم.

تماس با ما


  • تهران -خیابان مطهری - خیابان میرزای شیرازی - خیابان نعیمی- پلاک 17
  • +98 21 88702768
  • +98 21 88702750
  • info@abpcargo.com
Signup to our newsletter: